หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

เราให้บริการรับเหมางานระบบปรับอากาศ ออกแบบ ติดตั้งซ่อมบำรุง และให้คำปรึกษา งานวิศวกรรมระบบ ครบวงจร ซึ่งประกอบไปด้วยงานวิศวกรรมรับเหมางานระบบปรับอากาศ สุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบไฟฟ้าสื่อสารและไฟฟ้ากำลัง  ทีมวิศวกรติดตั้ง และทีมช่างบริการรับเหมางานระบบปรับอากาศอย่างเชี่ยวชาญพิเศษ คอยดูแลเอาใจใส่ในการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการใช้งานจริงที่สะดวกทนทานปลอดภัย ตลอดจวบจนถึงการส่งมอบงาน ที่ตรงต่อเวลาพร้อมทั้งผลงานที่ได้มาตรฐานระดับสากล

 

ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2024 Vevo Systems Co., Ltd.